Mitä yrityksesi kaipaa?
Ota Yhteyttä
->>
Yritys
->>

Mitä yrityksesi kaipaa? Lisää resursseja projektien johtamiseen?

Projektipäällikkö -palvelu 

 
Väliaikainen projektipäällikkötarve syntyy monesta eri syystä:
 • yrityksellä on tarve käynnistää projekti mutta omat henkilöresurssit on kiinnitetty muihin tehtäviin/projekteihin 
 • käynnissä olevan projektin projektipäällikkö siirtyy toisiin tehtäviin tai toisen yrityksen palvelukseen 
 • organisaatiossa ei ole riittävästi projektijohtamisen osaamista vaativan projektin läpiviemiseksi
Vuokraprojektipäälliköllä reagoit nopeasti resurssitarvetilanteeseen, joka mahdollistaa joko projektin käynnistämisen tai estää olemassa olevan projektin kariutumisen tai tulosten saavuttamisen viivästymisen.
 
Projektipäällikkö -palvelu tasaa yrityksesi osaamis-/resurssivajetta projektijohtamisessa. Se on joustava ja kustannustehokas vaihtoehto omalle rekrytoinnille. Ulkopuolinen projektipäällikkö keskittyy olennaiseen eli käsillä olevan projektin  johtamiseen.
 

Palvelun sisältö

Projektipäällikkö -palvelun sisältö räätälöidään yritystarpeen mukaisesti ja soveltuu erilaisiin projektityyppeilla kuten toiminnan kehitys, tuotekehitys, laitetoimitus. 

Sisältö voi esimerkiksi olla jotain seuraavista tai niiden yhdistelmiä

Ota yhteyttä
->>

Mitä yrityksesi kaipaa? Parannusta tiimien ja ryhmien yhteistoimintaan?

Peili™ -valmennus

 
Ihmisten luontainen erilaisuus on kaikille tuttu, jokapäiväinen asia. Erilaisuus tulee esiin käyttäytymisessä, mm. erilaisissa tavoissa toimia, reagoida ja ajatella. Ryhmässä ihmisten erilaisuus parantaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa sekä lisää luovuutta ja ryhmän sisäistä oppimista.
 
Erilaisuus voi tuoda mukaan myös haasteita ja jännitteitä, kun asioita tarkastellaan eri näkökulmista. Jotta ihmisten erilaisuus voidaan aidosti hyödyntää, on erilaisuus ensin tunnistettava, ymmärrettävä ja otettava käyttöön voimavarana. Tässä prosessissa merkittävänä apuna Peili™ käyttäytymisprofiili ja -valmennuspäivä
 • Peili™ -käyttäytymisprofiilin ja siihen liittyvä valmennus lisää osallistujan itsetuntemusta ja kykyä ymmärtää ja kohdata erilaisuutta.
 • Valmennuksen kautta ryhmän/tiimin jäsenet ymmärtävät toistensa käyttäytymistä ja siten pystyvät kehittämään yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä rakentamaan luottamusta.
 
 

Palvelun sisältö

Valmennuksen kestoltaan 1 - 1,5 päivää, jonka aikana osallistujille jaetaan Peili™ -käyttäytymisprofiili, henkilökohtainen palaute, joka perustuu itsearvioon ja vähintään viiden henkilön antamaan arvioon osallistujan käyttäytymisestä.

Osallistumisvaihtoehdot
avoimet valmennustapahtumat:  13-14.01.2014 - Tampere ESITE
yrityskohtainen  valmennus
kokoa oma ryhmä

 

Miksi PeiliTM -käyttäytymisprofiili?

 

Muita PeiliTM -käyttäytymisprofiilin sovellusalueita:

Ota yhteyttä
->>

Mitä yrityksesi kaipaa? Toimintajärjestelmän rakentamista tai parantamista?

Johtamisjärjestelmän kehittämispalvelu

 

"Organisaation johtamisjärjestelmä voi sisältää erilaisia johtamisjärjestelmiä kuten laadunhallintajärjestelmä, taloushallintojärjestelmä tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Esimerkiksi laadunhallintajärjestelmän avulla suunnataan ja ohjataan organiaatiota laatuun liittyvissä asioissa." (lähde: SFS-EN ISO9000)

Johtamisjärjestelmän kehittämispalvelun peruspilarina on 
 
 

Palvelun sisältö

Palvelun sisältö räätälöidään asiakastarpeen mukaan, mutta voi olla joko yrityksen johtamisjärjestelmän rakentamista tai kehittämistä. Lisäksi palveluna on tarjolla laatupäällikköpalvelua eli johtamisjärjestelmän  ylläpitämistä.

 
 
Ota yhteyttä
->>

Mitä yrityksesi kaipaa? Näkemyksiä yrityksesi vahvuuksista ja kehittämisen alueista?

Toiminnan arviointi

 
Itsearviointi on työkalu, jolla käydään avointa keskustelua yli toimintorajojen yrityksen tilasta – mitkä ovat sen vahvuudet ja parantamisalueet eri toiminnan osa-aluilla. Osallistujat kommentoivat sekä antavat pisteitä ja kehitysideoita koko yrityksen toiminnasta. 
 
Itsearviointi antaa yksittäiselle osallistujalle mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen strategiseen suunnitteluun. Siten se luo motivaatiota omaan työhön.
 
Itsearvioinnilla yritys myös määrittää suoritustasonsa verratakseen itseään muihin yrityksiin. 
 
 

Palvelun sisältö

Palvelussa on valittavana kaksi (2) vaihtoehto
 
1) itsearviointitilaisuus

Sisältö: kahden päivän workshop, jonka aikana johto yhdessä yrityksen työntekijöiden kanssa arvioi toimintansa eri osa-alueita: johtajuus, strategia, henkilöstö, kumppanuudet, prosessit ja tulokset. Itsearviointi perustuu joko EFQM tai Malcom Baldridge -kriteeristöön.

 
2) kehittämisen polku
Sisältö: kahden päivän  workshop kuten kohdassa 1 sekä kehittämisen polun valinta yhdessä johdon edustajien kanssa. 
 
Lisäksi on mahdollista toteuttaa kehittämisen organisointi vuokraprojektipäällikköpalveluna, jolloin toiminnan kehittäminen keskittyy olennaiseen ja resurssit ovat optimaalisessa käytössä.
Ota yhteyttä
->>

Mitä yrityksesi kaipaa? Hallinta kunnossapitoa tehokkaammin?

 

FTM (Fault Tree Management) sovellus

 
FTM on työkalu käyttöomaisuuden hallintaan - tuotantovälineet, laitteet jä rakennukset sekä näihin liittyvät varaosat. FTM:n avulla kunnospitohenkilöstö hallinnoin eri tyyppisiä huoltotoimenpiteitä vastaten paremmin ajan ja resurssien rajallisuuden haasteisiin. FTM raportoi yksittäisten huoltotoimenpiteiden korjausajan ja vikavälin, mutta myös sovittujen parannustoimenpiteiden vaikutuksen pitkällä ajanjaksolla. FTM on 
 

FTM:n käyttäjät ovat raportoineet seuraavia etuja käytettyään sovellusta vuosien ajan

 • parantunut huoltotiimin tehokkuus,
 • lisääntynyt tuotantolaitteistojen käytettävyys,
 • pienentänyt varaosavarastoon sitoutunutta kustannusta
 • suunnittelemattomien huoltotoimenpiteiden vähentyneet, joka puolestaan on merkinnyt vähentynyttä seisokkitunteja.
 • parantunut yhteistyö tuotannon ja huollon välillä
 • tehokkaampi ennalta ehkäisevän huollon johtaminen

 

FTM:n on kehittänyt Werardt Pty (www.werardt.com), joka on pohjannut sovelluksen kehitystyönsä TPM:ään ja käyttäjäkokemuksiin 10 vuoden ajalta. Sovellus on käytössä yli 50 yrityksessä ympäri Aasiaa ja Eurooppaa FTM referenssit (pdf-tiedosto)

TPM (Total Productive Maintenance) on yksi Lean-työkaluista, jossa pyritään suurimpaan kokonaistehokkuuteen eliminoimalla tuotannon häiriötekijät: seisokki-, nopeus- ja laatuhäviöt
 
 

Palvelun sisältö

Palvelu sisältää ohjelmiston sekä asteittaisen käyttöönoton asiantuntijan opastuksella ja ohjauksessa:

 
Ota yhteyttä
->>

Muu kehittämisen tarve

 
Toiminnan kehittämisen viitekehyksenä käytämme Kaplanin ja Nortonin esittämää mallia yrityksen kyvykkyyksien kehittämisestä – mitkä ovat tarvittavat prosessit, osaamiset ja työkalut yrityksen strategian ja kriittisten menestystekijöiden saavuttamiseksi.
prosessi = tekeminen
osaaminen = organisaatiorakenne, positiot ja osaamiset
työkalut = koneet ja laitteet, ohjelmistot,  järjestelmät
 
Kehittämisen tarve voi kohdistua joko kaikkiin edellä mainittuihin kyvykkyyden osa-alueisiin tai vain yhteen. 
Ota yhteyttä
->>

Ota yhteyttä

Nimi:   
Puhelinnumero:   
Sähköposti:   

Olen
kiinnostunut

 resurssiavusta projektin johtamiseen
 PeiliTM -valmennuksesta
 johtamisjärjestelmän kehittämisestä

 itsearvioinnista
 mentoroinnista
 muusta toiminnan kehittämisestä
Viestisi:  
  Lähetä lomake  

 

Email: info(at)profectus.fi

Puhelin: 050-3820 280

 

Profectus on start-up yritys, joka tarjoaa asiantuntijaresursseja ja asiantuntijapalveluja yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. 

Profectus tarkoittaa tekojen kautta tulosta, menestystä ja edistymistä. 

 

Toiminnan avainsanat

 

Visio 

 

Resurssit

Kirsi Nieminen - kirsi.nieminen(at)profectus.fi; 050-3820 280 ​​

 

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot